Privacybeleid

Privacy Policy

We respecteren uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw informatie die we behandelen als onderdeel van ons bedrijf en nemen deze taak zeer serieus.

Ons privacy beleid is van toepassing op bezoekers van onze website www.gites.lu

Gegevensverwerking manager

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor de verwerking, verzending en opslag van persoonlijke gegevens.

De beheerder van de website fungeert ook als de persoon die verantwoordelijk is voor de behandelingen:

APTR asbl
5, Waassergaass
L-5698 WELFRANGE

Handels- en ondernemingsregisternummer: F6557

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking kan per e-mail worden gecontacteerd:

Verzamelde persoonlijke gegevens

Technische gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we enkele technische gegevens verwerken:

- Browsertype, versie en schermresolutie

- Besturingssysteem en type terminal (computer, mobiele telefoon, tablet)

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en identificeren u niet.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op een terminal (computer, mobiele tablet) wordt opgeslagen. Deze cookie identificeert de terminal telkens wanneer de website wordt bezocht tijdens de geldigheidsduur van de cookie.

We gebruiken verschillende soorten cookies:

Cookies die nodig zijn

Dit type cookie is essentieel voor het navigeren op de site. Als deze cookies door de browser worden geblokkeerd, kunt u bepaalde functies van de website mogelijk niet gebruiken. Deze cookies worden uitsluitend via onze website verzonden.

Gewenste cookies

Deze cookies maken het mogelijk om de werking van de website te verbeteren en te optimaliseren door u gepersonaliseerde functies aan te bieden (bijvoorbeeld de voorkeur van de weergegeven taal). Als deze cookies door de browser worden geblokkeerd, kunt u de door de gebruiker gedefinieerde functies niet meer gebruiken. Deze cookies worden verzonden door onze website en door derden.

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om gebruiksstatistieken voor onze website te maken. Deze gegevens zijn essentieel voor het verbeteren van onze website. Wij zijn van mening dat we een legitiem belang hebben bij het verzenden van analysecookies en dat uw voorafgaande toestemming niet vereist is.

Oppositie tegen cookies

De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om gebruikers te waarschuwen voordat ze proberen cookies in te stellen of het type cookies dat ze accepteren te beperken. Raadpleeg de Help van uw browser om te zien welke opties uw browser biedt.

Rechtsgrondslag

We verzamelen persoonlijke gegevens op basis van het volgende:

- ons aanbod aanpassen en verbeteren

- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

- voor ons legitieme belang

- om onze belangen in gerechtelijke procedures te verdedigen

- voor commerciële doeleinden, nadat we uw toestemming hebben verkregen.

Duur van opslag van uw persoonlijke gegevens

We slaan persoonlijke informatie niet langer op dan nodig is om de specifieke doeleinden te bereiken waarvoor de informatie is verzameld.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor een periode die geschikt is voor elk type gegevens. Deze bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van het doel van de gegevensverzameling:

- wettelijke en contractuele bewaarplicht

- Beperkingstermijnen waarin de betrokken personen voor de rechtbank hun rechten kunnen doen         gelden tegen onze economische belangengroep

- best practices

- de economische doelstellingen van onze economische belangengroep.

De maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens is 10 jaar.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

We nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen openbaarmaking aan onbevoegde personen.

Uw rechten

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van personen, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie en, indien nodig, verwijderen van alle informatie over u. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde en om legitieme redenen in te trekken om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Houd er rekening mee dat sommige van de bovenstaande rechten beperkt kunnen zijn als we een hoger belang of een hogere wettelijke verplichting hebben om de gegevens verder te verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met de gegevensbeheerder op de coördinaten bovenaan deze pagina.

U kunt ook een klacht indienen bij de National Data Protection Commission, gevestigd op 1 Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.