Ontvang een label

Heeft u een gebouw dat u wilt opzetten voor vakantiegangers, en u wenst het label landtoerisme te krijgen? U heeft het project om een ​​huis te verwerven om een ​​toeristenreceptieproject te ontwikkelen, en u denkt aan de voorwaarden voor toetreding tot landelijk toerisme?

De documenten in deze sectie bevatten essentiële informatie over de oprichting van een landelijke toeristische accommodatie. U kunt contact opnemen met de Vereniging van Plattelands Toerisme, die u de specifieke details over hulp voor de oprichting van accommodatie en de soort accommodatie mogelijk maakt en u adviseert over de uitvoering van uw project.