De Kwaliteitstekens

Een van onze belangrijkste doelen is de vakantiegast een gegarandeerde kwaliteit te bieden. Hiertoe werden de onder het logo "Tourisme Rural" aangeboden vakantieverblijven aan een officiele controle onderworpen. De aangeduide kwaliteitstekens geven een zo duidelijk mogelijke informatie over comfort en inrichting van de vakantieverblijven. De kwaliteitsklassering is het resultat van vastgelegde criteria die overeenkomen met international aanvaarde normen. Voor de indeling in verschillende kwaliteitsniveaus is een onderscheid gemaakt tussen basiscriteria en beoordelingscriteria; wij heben steeds rekening gehouden met de onmiddellijke omgeving, evenals met de interne aspecten en het totaalbeeld.

1 Epis APTR Foto

De Kwaliteitstekens van de geklasseerde vakantiewoning tot de vier-aren-woning

Alle vakantieverblijven in deze brochure voldoen aan de basiscriteria. Deze basiscriteria zijn o.m. een verzorgd uitzicht, een terras of een gazon, een goed verzorgde woning: centrale verwarming, een functioneel ingerichte keuken met koelkast, magnetron, benodigd kook- en eetgerei, badkamer, toilet, meubilering van woonkamer en slaapkamers afhankelijk van de grootte van de woning.

De beoordelingscriteria beogen om, afhankelijk van het geboden comfort, een onderscheid te maken tussen verschillende kwaliteitscategorieën. Ook het aanbod aan dienstverlening werd in aanmerking genomen: een element hierbij is op zijn minst het persoolijk contact tussen verhuurder en gasten.

De gasten kunnen kiezen tussen verschillende categorieën:

geklasseerde woning: alle basiscriteria zijn gerespecteerd daarboven kan de woning verdere positieve punten bieden.

  • woningen met één, twee, drie of vier aren.
  • hier zijn alle basiscriteria vervuld en afhankelijk van het aantal aren bieden ze een steeds hoger niveau van comfort en andere positieve punten.

Bij vakantiewoningen met vermelding "en cours de classement "CC" gaat het om recent afgebouwde woningen, die binnenkort officieel geklasseerd zullen worden. Deze woningen voldoen ten minste aan de vastgelegde minimum-eisen.

Als bewijs voor de kwaliteitsklassering treft de vakantiegast een officieel certificaat met de kwaliteits-aanduiding in de betreffende woningen aan.

Ecolabel logo-rgb

EcoLabel

Het EcoLabel is het resultaat van samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en de Oekozenter Pafendall asbl, om hotels, campings en vakantiehuizen te promoten die werken in het belang van het milieu. Namens het ministerie van Economische Zaken verzorgt Oekozenter Pafendall sinds 1999 de volledige coördinatie van het label en de ondersteuning en adviezen van gecertificeerde bedrijven.

► www.ecolabel.lu

oeko label